Individualterapi

Många som söker sig till oss har på olika sätt försökt lösa sina problem på egen hand. Andra befinner sig i akut kris. Vi erbjuder individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för en mängd olika problemområden.

KBT är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra sina beteenden. Metoden kännetecknas av ett aktivt och problemlösande samarbete mellan klient och terapeut. Vi utgår från tydligt uppsatta mål som utvärderas under behandlingens gång. En KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 5 – 20 sessioner.

Individualterapi inleds med 2-3 bedömningssamtal. Klient och terapeut utformar därefter en behandlingsplan med konkreta målsättningar. Som regel träffas man en gång i veckan, och varje behandlingstillfälle pågår i 50 minuter. Hemuppgifter är en viktig del i behandlingen, och det huvudsakliga arbetet sker därför mellan sessionerna.

Terapin avslutas med ett vidmakthållandeprogram, då klient och terapeut tillsammans lägger upp en plan, för hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.

Olika problemområden

KBT har starkt forskningsstöd inom en mängd olika problemområden. Vi erbjuder behandling för:

 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Fobier
 • Generaliserad ångest
 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (Hypokondri)
 • Social fobi
 • Låg självkänsla
 • Långvarig smärta
 • Missbruk
 • Ätstörningar
 • Relationsproblem
Boka tid hos oss

Boka tid hos oss

Ring oss på 076-2450670 eller fyll i formuläret nedan:

Tack, vi har mottagit ditt meddelande och återkommer så fort som möjligt.
Ditt meddelande skickades inte. Vänligen fyll i alla fält och försök igen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Lilla Bommen 2, Läppstiftet
411 04 Göteborg

Du kan även skicka
e-post till info@kbtgbg.se.