Ledarskap & Organisation

Våra medarbetare är adekvat certifierade, dels via psykologprogrammet, dels via vidareutbildningar och arbete med bl.a. GDQ, IDI, ACT at Work och OBM. Detta garanterar goda teoretiska kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi.

Uppdraget utgår ifrån en fördjupad dialog och behovsinventering med beställare/ledning, där vi också klargör de mål och syften som finns med uppdraget. Ibland görs även specifika observationer och intervjuer i samband med detta.

Under uppdragets gång är vi måna om att ha löpande kontakt med beställaren för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi använder oss också av mätningar före och efter samt utvärderingar eftersom vi är måna om att vår insats ska bidra till en verklig och hållbar förändring.

Vi har goda erfarenheter av att coacha organisationers chefer och medarbetare till att själva leda önskad utveckling framåt, istället för att som konsulter gå in och ta över alltför mycket. Vi har noterat att detta ofta leder till mer hållbara förändringar för organisationen.

För mer information eller för att boka ett första möte hör gärna av er till Alex Pimenta 0709-32 13 70 eller Odd Berg 0700-92 11 30.

Exempel på uppdrag

Chefsstöd

 • Individuell coachning
 • Konsultativt stöd i svåra lägen
 • Beteendeprofil (IDI, används ofta inför coachninginsats)
 • Ledarskapsutbildningar, t.ex. introduktion för nya chefer, utbildning i svåra samtal, stresshantering för chefer
 • Feedbackträning för chefer
 • Transformerande Ledarskap (TL)
 • Krishantering

Grupputveckling

 • Effektiva grupper (GDQ)
 • Konflikthantering
 • Funktionalitetsträning/stresshantering i grupp (ACT at Work)
 • Förändringsarbete/bemötande
 • Krishantering i grupp

Verksamhetsutveckling

 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Handledning av ledningsgrupper
 • Konsultation vid förändringsarbete/omorganisationer m.m.
 • Öka samarbetsbeteenden inom ledningsgrupper (IDI för grupp)
 • Rollklargöring av ledningsfunktion eller andra funktioner inom organisationen
 • Funktionell kommunikation inom organisationen
Boka tid hos oss

Boka tid hos oss

Ring oss på 076-2450670 eller fyll i formuläret nedan:

Tack, vi har mottagit ditt meddelande och återkommer så fort som möjligt.
Ditt meddelande skickades inte. Vänligen fyll i alla fält och försök igen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Lilla Bommen 2, Läppstiftet
411 04 Göteborg

Du kan även skicka
e-post till info@kbtgbg.se.