Parmottagningen

KBT-mottagningens parmottagning

Parrelationer kan utsättas för många påfrestningar. På KBT-mottagningens parmottagning erbjuder vi strukturerad parterapi baserad på kognitiv beteendeterapi.

Problem man söker för är vanligtvis svårigheter med att hantera grundläggande olikheter, kommunikationssvårigheter, konflikter i vardagslivet, sexuella problem, otrohet eller problem med bristande tillit.

Vi använder oss av vetenskapligt utvärderad metodik som IBCT (Integrative Behavior Couples Therapy) och DBT (Dialectical Behavior Therapy) för par. Behandlingen är grundad på beteendeterapi. Vi arbetar med strategier inriktade mot såväl acceptans som mot beteendeförändring.

Parterapin inleds med en bedömningsfas bestående av två parsamtal och två individuella samtal. Därefter följer behandlingsfasen med interventioner både mellan och under sessionerna.

En övergripande målsättning är att bryta låsningar av destruktiv polarisering. Utifrån ökad acceptans för varandras sätt att fungera, kan paret börja etablera mer funktionella beteendemönster och då komma att agera mer i linje med de mål som man har för relationen.

Vi erbjuder också handledning och utbildning av redan verksamma parterapeuter/familjerådgivare utifrån ovanstående metodik.

 

 

 

Boka tid hos oss

Boka tid hos oss

Ring oss på 076-2450670 eller fyll i formuläret nedan:

Tack, vi har mottagit ditt meddelande och återkommer så fort som möjligt.
Ditt meddelande skickades inte. Vänligen fyll i alla fält och försök igen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Lilla Bommen 2, Läppstiftet
411 04 Göteborg

Du kan även skicka
e-post till info@kbtgbg.se.