Parmottagningen

KBT-mottagningens parmottagning

Parrelationer kan utsättas för många påfrestningar. På KBT-mottagningens parmottagning erbjuder vi strukturerad parterapi baserad på kognitiv beteendeterapi.

Problem man söker för är vanligtvis svårigheter med att hantera grundläggande olikheter, kommunikationssvårigheter, konflikter i vardagslivet, sexuella problem, otrohet eller problem med bristande tillit.

Vi använder oss av vetenskapligt utvärderad metodik som IBCT (Integrative Behavior Couples Therapy) och DBT (Dialectical Behavior Therapy) för par. Behandlingen är grundad på beteendeterapi. Vi arbetar med strategier inriktade mot såväl acceptans som mot beteendeförändring.

Parterapin inleds med en bedömningsfas bestående av två parsamtal och två individuella samtal. Därefter följer behandlingsfasen med interventioner både mellan och under sessionerna.

En övergripande målsättning är att bryta låsningar av destruktiv polarisering. Utifrån ökad acceptans för varandras sätt att fungera, kan paret börja etablera mer funktionella beteendemönster och då komma att agera mer i linje med de mål som man har för relationen.

Vi erbjuder också handledning och utbildning av redan verksamma parterapeuter/familjerådgivare utifrån ovanstående metodik.

 

KURS I PARTERAPI FÖR BEHANDLARE
IBCT/DBT
Göteborg 24/1 – 26/1- 2018
 
KBT-mottagningen i Göteborg och Sally Marshall Cognitio håller en tre dagars introduktionskurs utifrån IBCT och DBT för par.
Kursen hålls av leg psykolog Alex Pimenta och leg psykoterapeut Sally Marshall. Kursledarna har lång erfarenhet av att arbeta med par, både kliniskt samt som utbildare och handledare för parterapeuter.
Kursen är en introduktionskurs som baseras på IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy), och DBT (Dialektisk beteendeterapi) för par, och innefattar vedertagen evidensbaserad metodik inom KBT-fältet för parterapi. Under kursen går vi igenom hur man kan lägga upp och bedriva behandling. I kursen ingår praktisk färdighetsträning utifrån problem-situationer, rollspel samt teoretisk genomgång.
Metodiken utgår ifrån beteendeanalys och fallkonceptualisering och vi arbetar med en kombination av acceptans- och beteendeförändrande strategier. Vi går igenom färdigheter och fördjupar kunskaperna med hjälp av upplevelsebaserade övningar.
Ovanstående metodik passar de flesta par, oavsett hur man lever i sin relation eller vilken sexuell läggning man har. Utöver klinisk behandling kan metodiken även användas inom andra områden vid exempelvis konfliktsituationer eller samarbets-svårigheter.   
 
Målgrupp: kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med par; psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare eller andra behandlare som vill arbeta evidensbaserat med strukturerade behandlingsmetoder.
 
Övriga förkunskapskrav: fördelaktigt är att ha en grundläggande psykoterapi-utbildning (KBT), det är dock inget krav. Vi rekommenderar att man innan kursstart har läst ”Par i beteendeterapi” av Liv Svirsky och Therese Anderbro (2017).
 
Tid och Plats: 24/1 – 26/1-2018. Kursen hålls på Hotell Riverton, Göteborg. Önskas rumsbokning på Hotell Riverton erbjuds 10% rabatt på ursprungligt pris.
 
Kursavgift: 7 200 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, fika varje dag f.m och e.m.
Anmälan: För anmälan och mer info maila: alex.pimenta@kbtgbg.se eller
info@sallymarshall.se  Sista anmälningsdag: 24/11-2017. Anmälan är bindande och vid inbetalning av kursavgiften garanteras din plats på kursen.

 

 

 

Boka tid hos oss

Boka tid hos oss

Ring oss på 031-724 43 20 eller fyll i formuläret nedan:

Tack, vi har mottagit ditt meddelande och återkommer så fort som möjligt.
Ditt meddelande skickades inte. Vänligen fyll i alla fält och försök igen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

Du kan även skicka
e-post till info@kbtgbg.se.